วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บทความที่ 1
                                      

                               ระยะความโสด อยู่ที่โหมดของหน้าตา

                    ระยะความโสด
                  อยู่ที่โหมดของหน้าตา
                  ลบด้วยสมบัติและที่นา
                 หารด้วยอัตราความไวไฟ
 
         ข้อดี…ของการนอนน้อย


ข้อดี…ของการนอนน้อย
คือ มีเวลาคิดถึงเธอมากขึ้น
ข้อเสีย…ของการนอนน้อย
คือ มีเวลาฝันถึงเธอน้อยลง